NL
Privacy Statement
Agrarische vacatures en vacatures Food

Privacy Statement


Wat is de AVG?
De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dient per 25 mei 2018 binnen elke organisatie geïmplementeerd te zijn. De AVG geldt ook voor Agrifoodcareer

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

1. Voor wervingsdoeleinden

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een van onze recruitment consultants benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van Agrifoodcareer, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan Agrifoodcareer te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Agrifoodcareer over sollicitaties (waaronder referenties).

(d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven.


Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt
Bij constatering van datalekken zullen wij conform de regelgeving melding doen bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl binnen 72 uur na ontdekken.
U kunt te allen tijde uw gegevens opvragen die wij van u na inschrijving of via jobboards, en/of social media zoals bijvoorbeeld(Twitter en Linkedin hebben verzameld.

Bovengenoemde gegevens worden elektronisch bewaard zolang u ingeschreven bent. Aan het einde van ieder kalenderjaar ontvangt u per e-mail de vraag of wij uw gegevens langer mogen bewaren of niet. Op uw verzoek kunnen te allen tijde uw gegevens worden gewijzigd of verwijderd. Dit kan tot gevolg hebben voor de wijze waarop u wordt geïnformeerd over mogelijk interessante passende banen of artikelen mbt loopbaanbegeleiding.
Agrifoodcareer kan niet voorkomen dat contactgegevens na verwijdering blijven bestaan in backups en/of archieven van Agrifoodcareer.

Mocht u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met René Vreeswijk eigenaar van Agrifoodcareer.Kom in contact via Google+
Volg ons op Twitter
Kom in contact via LinkedIn
Volg ons op facebook
AgrifoodCareer. Werving & Selectie in de Agri Food Sector
© Agrifoodcareer 2018 | Powered by OTYS | Design by Creatie KorpsSitemapLinksReferentiesAlgemene voorwaardenCookiebeleidPrivacy Statement